Fysio-Keskus kuvabanneri

Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Fysikaalinen hoitolaitos Fysio-Keskus Oy
y-tunnus: 2612579-2

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus on Fysio-Keskus Oy:n asiakkaille myytyjen hoitojen toteuttaminen ja laskuttaminen.

Tietojen käsittely perustuu Diarium -järjestelmässä kysyttävään suostumukseen tietojen käsittelystä. Rekisteröitynä asiakkaana sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Asiakastietoja säilytetään avi:n ohjeiden mukaisesti.

Fysio-Keskus Oy asiakastietoja luovutetaan vain OmaKantaan liittyvään palveluun, jos asiakas on antanut luvan potilasasiakirjojen luovuttamiseen. Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää asiakkaasta kerättyjä tietoja nähtäville, sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Diarium järjestelmän toimittaa Finnish Net Solutions Oy, tuki@diarium.fi, puh: 09 42704358, y-tunnus: 1733917-4, Virkkalantie 12-16 B, 08700 Lohja

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tehdä tietojensa käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka tavoittaa osoitteesta http://www.tietosuoja.fi