Kelan vaikeavammaisten kuntoutus

kela44Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai avoterapiana.

Fysio-Keskuksessa annetaan aikuisille avofysioterapiaa joko hoitolaitoksessamme tai kotikäynneillä. Fysioterapia pohjautuu kuntoutussuunnitelmaan ja alkuarvioon (GAS). Terapia suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja tehdään tavoitteet. Fysioterapiaa toteutetaan yleensä 1-3 kertaa viikossa. Terapia sisältää erilaisia harjoitteita. Annamme myös kotiin hoito-ohjelman. Tilannetta arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa ja siitä tehdään palaute Kelalle.

www.kela.fi